Malicki-Meble

Opis

Realizacja u internetowego Malicki-Meble Wykonany zostaˆ Graphic Design u/katalogu, prace zwi¥zane z wykonaniem szablonu oraz Responsive Web Design. Sprawdzi† mo¾na tu: Responsive Web Design Test Emulator nie odwzorowuje w stu procentach rozdzielczo˜ci z urz¥dzeä mobilnych, mog¥ by† r¢¾nice mi©dzy urz¥dzeniami a emulatorem.

Kategoria Projektu

Sklepy internetowe, Projekt Graficzny, Responsywność, Strony internetowe

Otwarte

Masz pytania lub potrzebujesz wyceny?

Zadzwoń lub napisz już teraz.

Zamknięte

Zapraszamy do kontaktu mailowego.

Odpowiemy w najbliższy pracujący dzień.